A4SB - Automation For Service Bureau

Automatisering zonder codering Ontdekken

e-Invoice


Verdeel en archiveer uw uitgaande facturen
Meer informatie Contacteer ons

Waarom heeft u e-Invoice nodig?

Originele facturen archiveren

Of ze nu in digitale of papieren vorm moeten worden verzonden naar de klant: uw in digitaal bestandsformaat gegenereerde facturen worden gearchiveerd in een EAS elektronisch archiveringssysteem.

Meerkanaalse factuurverdeling

Meerkanaalse factuurverdeling

Uw factuur kan op verschillende manieren worden verzonden naar uw klant. In digitale vorm, meer bepaald via een e-mailmelding met een veilige link, als een e-mailbijlage of per abonnement (met behulp van een login en een wachtwoord). Of in fysieke vorm, dus per post.

Integriteit garanderen

Integriteit garanderen

Uw originele factuur wordt in digitaal bestandsformaat opgeslagen in een elektronisch archiveringssysteem dat conform ISO 14641-1 is, wat garandeert dat alle te implementeren technische en organisatorische maatregelen voor registratie, opslag en opvraging van elektronische documenten zijn in acht genomen ter garantie van hun veilige bewaring en integriteit in een elektronisch archiveringssysteem.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

Digitale facturen worden elektronisch ondertekend voordat ze worden verzonden naar de klant. Dat garandeert hun integriteit en de identiteit van het uitreikende bedrijf.

Een diagram zegt meer dan woorden

eInvoice

1 - U maakt uw facturen zoals u altijd al heeft gedaan

Om e-Invoice te gebruiken, genereert u uw facturen zoals gewoonlijk in PDF-formaat en klaar. Wij doen de rest.

2 - e-Invoice regelt de routering

e-Invoice autoriseert de hybride verdeling van facturen. Sommige van uw klanten willen mogelijk niet overstappen op digitale facturering. e-Invoice biedt dan twee stromen voor uw uitgaande facturen en verwerkt ze verschillend.

3 - Indexering en elektronische handtekening

Digitale documenten worden geïndexeerd en elektronisch ondertekend. Facturen die in papieren vorm worden verzonden, worden alleen geïndexeerd.

4 - Archivering in een EAS elektronisch archiveringssysteem

De facturen worden dan in overeenstemming met ISO 14641-1 gearchiveerd in een EAS elektronisch archiveringssysteem.

5 - Verzending per e-mail of post

Digitale facturen worden verzonden als e-mailbijlagen of als een veilige link, al dan niet met onmiddellijke toegang of vereiste identificering met login/wachtwoord. Facturen worden in papieren vorm per post verzonden naar klanten die geen digitale facturen willen.

Contacteer ons