A4SB - Automation For Service Bureau

Automatisering zonder codering Ontdekken
Wij hebben EAS gecreëerd

En een pak andere handigheden voor gemakkelijk beheer van uw documenten

Wat wilt u doen met uw data ?


Verzamelen

Verwerken

Archiveren

Gebruiken en delen

A4SB Automation For Service Bureau

Creëer gemakkelijker dan ooit geautomatiseerde taken

A4SB is een softwareplatform voor automatisering van complexe en terugkerende processen die anders veel tijd vergen van gebruikers door het intensieve en repetitieve werk dat erbij komt kijken als ze manueel moeten gebeuren. Het platform stelt u in staat om de werklast te verdelen over meerdere computers, is uitbreidbaar en biedt gecentraliseerde bewaking.
Contacteer ons